Animals - Photography For a Cause

20140423_Shamus_002

20140423Shamus002